Celtic

Dit is een oude stijl die al werd gebruikt in de Romeinse tijd, om de soldaten van Caesar af te schrikken.

De Kelten zijn een mysterieus en krijgslustig volk dat al eeuwen tot de verbeelding spreekt. Rond het begin van onze jaartelling bevolkten Keltische stammen voornamelijk de Britse Eilanden, Gallië en het Iberisch Schiereiland. Niet een centraal gezag, maar de gemeenschappelijke cultuur bond dit volk.

De Kelten kenden geen tempels. Hun aanbidding vond plaats in de natuur, bij heilige bronnen, bossen en meren. Het rituele leven werd geleid door druïden. Zij voerden veel religieuze functies uit als rituelen en offeren, maar spraken ook recht en gaven onderwijs.

Het Keltisch geloof was van het begin der tijden af grotendeels gebaseerd op de natuur. Hierbij speelden niet alleen de vier elementen een belangrijke rol, maar ook de dierenwereld. Sommige dieren hebben hun symboliek verworven door hun strijdlust, deze werden vaak afgebeeld op wapenschilden van krijgers. De Kelten geloofden in een leven na de dood, want ze begroeven hun doden met grafgiften.

De Keltische cultuur wordt gekenmerkt door symbolen. We kunnen een onderscheid maken tussen Pictische en abstracte symbolen.

Hoewel de symboliek van de Pictische symbolen moeilijk te achterhalen is, zijn de afbeeldingen in vier groepen onder te verdelen. Lijnen (rechte lijnen, v- en z-vormen), objecten (herkenbare dingen uit het dagelijkse leven), abstracte symbolen (vormen die misschien wel dingen afbeelden maar niet als zodanig herkenbaar zijn) en dieren (zowel bestaande als niet-bestaande).

Bij de abstracte symbolen vinden we onder andere de spiraal (enkel, dubbel of drievoudig), de triskelion (het symbool voor mannelijkheid en competitie), de triquetra (het symbool voor de Heilige Drievuldigheid: de vader, de zoon en de heilige geest), de knoop (het continue kruisen en samenkomen van lijnen suggereert eeuwigheid en verbondenheid en zijn mogelijk gemaakt als afweer tegen slechte geesten of als uitdrukking van liefde), het Keltisch kruis (een Christelijk kruis in combinatie met de zonneschijf), de levensboom (symbool voor mystiek en spiritualiteit), het levenswiel (staat voor balans) en de awen (verwijst naar spirituele verlichting).

Je kunt kiezen voor een Keltische tattoo omdat je geïntrigeerd bent door de symboliek en achterliggende betekenis, maar natuurlijk ook omdat je het gewoon mooi vindt.

Meer voorbeelden: